Kontakta oss nu
info@smetab.se

Scanmatic medlem i Svensk Vattenkraftförening

I slutet av 2017 gick Scanmatic med i Svensk Vattenkraftförening som en del i vårt arbete gentemot vattenkraft, vattenreglering och dammsäkerhet i Sverige.

Svensk Vattenkraftförening’s huvudsyfte är att främja utvecklingen av småskalig vattenkraft (<10 MW). Föreningens medlemmar är enskilda kraftverksägare, energibolag med egen småskalig vattenkraft, industrier med mindre vattenkraftverk, företag speciellt inriktade på småskalig vattenkraft, leverantörer, tillverkare samt personer i övrigt som stöder arbetet för den småskaliga vattenkraften och dess bidrag till Sveriges utvinning av miljövänlig och förnybar energi. Föreningen växer stadigt och har nu 800 medlemmar varav hälften driver cirka 800 vattenkraftverk.
För mer information om Svensk Vattenkraftsförening se: www.svenskvattenkraft.se

Scanmatic har tidigare i huvudsak arbetat mot de större vattenkraftbolagen och vattenregleringsföretagen i norra Sverige.