Kontakta oss nu
info@smetab.se

MÄTTEKNIK FÖR HOT FRÅN YTTRE MILJÖN

Vi märker en större efterfrågan på sensorer och mätteknik för hot från yttre miljön. Intensivare bevakning av den yttre miljön kan ses
som en del av en anpassning till ett nytt klimat.

Exempel 1:
Man vill nivåövervaka och larmrigga platser med översvämningsrisk. Här kan vi erbjuda t ex vår nivådatalogger OTT ecoLog500 som kontinuerligt mäter vattennivåen och överför
mätdata via mobilt kommunikationsnät. Det går att få larm vid hög/låg vattennivå. Komplett mätstation. Mycket prisvärd. Se produktinformation via nedanstående länk.

Exempel 2:
Numera är kraftiga och intensiva regn vanligt förekommande. Detta medför översvämning av vattendrag och dagvattensystem, med följder som att källare översvämmas och att regnvatten kommer in i VA-systemen. För att bevaka, mäta och klassificera nederbördvid t ex VA-anläggningar har vi ett flertal sensorer och mätsystem att välja bland. Kontakta oss gärna för en diskussion.

Scanmatic har en mycket bred portfölj av kvalitetssensorer för olika typer av mätningar på den yttre miljön, samt sk dataloggrar och kompletta mätstationer för att ta hand om mätdata. Diskutera gärna era behov av lösningar med oss.