Kontakta oss nu
info@smetab.se

Föreningen Vatten

Scanmatic Environmental Technology AB är med i Föreningen Vatten som ett led i vårt försäljningsarbete beträffande produkter för mätningar i vatten, samt för omvärldsbevakning inom vattenmiljöområdet.

Föreningen Vatten är en ideell och opolitisk förening som verkar för rätt hushållning och vård av vattentillgångarna samt för en god vattenmiljö. Föreningen är rikstäckande, verkar för ökad kompetens och samarbetar med VA-branschens övriga föreningar och organisationer nationellt och i viss utsträckning internationellt. Medlemmarna kommer från alla led inom VA-området; kommuner, andra myndigheter, forskning, konsultverksamhet, industri och entreprenad.

Föreningen Vattens viktigaste uppgifter är att arrangera möten med föredrag, diskussioner, utställningar och studiebesök. Föreningen ska följa och agera i förekommande fall i utbildnings- och kompetensfrågor, och samarbeta och utbyta erfarenheter med andra föreningar både nationellt och internationellt.

För mer information besök föreningens hemsida på:

https://www.foreningenvatten.se/