Kontakta oss nu
info@smetab.se

Tjänster

Tjänster


Miljömätteknik

Vi erbjuder mätteknik för bland annat hydrologi, meteorologi, vattenkvalitet och strålning. Våra leveranser sträcker sig från nationella stationsnät till handhållna sensorer. Vi erbjuder ett brett spektrum produkter och egenutvecklade tekniska lösningar. Vi utför fältinstallationer och mätningar på uppdrag från våra kunder.

Scanmatic tillhandahåller ett stort antal kvalitetssensorer för mätningar i den yttre miljön och produkter/system för lagring, behandling och överföring av mätdata, för t.ex. automation eller fjärrövervakning. Produkterna har ett brett utbud av gränssnitt för informationsöverföring och kommunikationsprotokoll och kan därför enkelt läggas till och byggas in i befintliga system.

Sensorerna kan användas för t ex mätningar i vatten, i atmosfären, av solljus och av radioaktiv strålning.

Styrning och övervakning

Våra ingenjörer utvecklar och levererar lösningar för olika typer av styr- och övervakningsapplikationer. Exempel på applikationer för styrning och övervakning är:

  • Styrning av dammluckor
  • Övervakning av dammar.
  • Styrning av bevattningssystem.
  • Väder- och vattennivåövervakning vid hamnar.
  • Kameraövervakningsystem.
  • Gammastrålningsmätning kring kärnkraftverk.

Kommunikationslösningar

Scanmatic arbetar med kommunikationslösningar baserade på GSM/GPRS, radio, nätverk och satellit. Vi hjälper kunderna med datainsamling, bland annat genom vårt datainsamlingsystem H2.

Systemintegration

Scanmatic är ett teknikföretag med fokus på innovation och teknikutveckling. Vi har kompetens inom SW-utveckling, HW-utveckling, mekanik, skåpbyggen, strömförsörjning, installation, drift och underhåll. Flera av våra kunder väljer att låta Scanmatics  stå för installation och efterföljande underhåll samt upprättande av reservdelslager. Vi hjälper även mindre aktörer att hitta enklare lösningar för att effektivt och kostnadseffektivt komma igång med en miljömätningar. Alla system som levereras upprättas som ett nytt projekt med ansvarig projektledare.

Många av våra systemleveranser är helt unika och använder teknik framtagen av vår utvecklingsavdelning i Norge. Vi är en oberoende systemintegratör vilket för oss betyder att vi försöker hitta de produkter som finns tillgängliga runt om i världen för att kunna erbjuda våra kunder det bästa möjliga systemet.

Referensprojekt


SMHI

Scanmatic är leverantör av SMHIs mätstationer för meteorologi, hydrologi och oceanografi. Mätstationerna är baserade på Scanmatics datalogger SM5059. Två varianter av stationer har levererats, för fast ström respektive solcellsdrift. Till några stationer har Scanmatic även levererat strömförsörjning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten har i samarbete med länsstyrelserna upphandlat ett system för mätning av strålning kring kärnkraftverken. Totalt har 30 mätstationer levererats till vardera kärnkraftsverk (totalt 90). Stationerna mäter kontinuerligt strålningen och vid den osannolika händelsen av ett radioaktivt utsläpp kan stationerna användas för att mäta storleken av utsläppet men också vilken riktning det tar. Scanmatic har levererat mätstationer speciellt designade för uppdraget med datakommunikation över Rakel. Scanmatic har även installerat samtliga stationer samt levererat datainsamlingssystemet HIDACS.

 

 


Österåker Kommun

Österåker kommun har installerat tre ecoLog500 för övervakning av vattennivåerna i Åkers kanal och kringliggande vattendrag. Klicka här för en sammanfattning av projektet.

 

 

 

 

 

 

 


Övriga projekt

Scanmatic är en stor leverantör till stora företag och myndigheter som är i behov av mät- och styrteknik för miljön. Vi har ständigt intressanta projekt på gång. Exempel på branscher är vattenkraft- och gruvindustrin. Vi är även leverantör av mätutrustning till forskare och innovationsbolag.