Kontakta oss nu
info@smetab.se

Kategori:Vattenkvalitet

Mätning av turbiditet

Vad är turbiditet och varför ska vi mäta det? Turbiditet är ett mått på andelen partiklar i vattnet, ett mer vardagligt uttryck är “grumlighet”. Partiklarna kan vara såväl organisak som oorganiska och måttet turbiditet säger ingenting om vilka typer av partiklar som grumlar vattnet. Vanligt förekommande partiklar i vattendrag är organiskt material, t.ex. humus och […]

Läs mer